Program stypendialny

Rusza nabór wniosków w XVIII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Termin upływa 28 września.


Ogłaszamy nabór wniosków w XVIII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Na młodych, utalentowanych Dolnoślązaków mamy roczne stypendia w wysokości od 2500 zł do 3500 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 28 września 2018 (nabór został przedłużony!) na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do końca października 2018.

Wymagania tegorocznego konkursu
Niezbędne warunki:
– spełnienie wymagań Regulaminu Konkursu
– ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,
– miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
– przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku (do pobrania poniżej) z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Do pobrania (wnioski dostępne również u pedagoga szkolnego)

Wnioski:
Wniosek ogólny – stypendium w kategoriach dokonań naukowych, sportowych lub artystycznych (http://www.fem.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/WNIOSEK_OGOLNY_2018-2019_EDYTOWALNY.pdf)

Wniosek o stypendium w kategorii za działalność społeczną (http://www.fem.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/WNIOSEK_KATEGORIA_SPOLECZNA_2018-2019-v2.pdf)

Załącznik nieobowiązkowy:
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej (http://www.fem.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Oswiadczenie-o-sytuacji-rodzinnej-i-materialnej-zalacznik-do-wniosku.pdf)

Regulamin:
Regulamin Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk (http://www.fem.org.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-xviii-edycji-programu-stypendialnego-zdolny-slask/)
Informacje dodatkowe

Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw ani dyplomów (tylko kopie; dokumenty nie będą zwracane!)
Wniosek można złożyć tylko w jednej, wybranej kategorii (o wyborze kategorii decyduje wnioskujący biorąc pod uwagę przewagę osiągnięć, które prezentuje we wniosku)

Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione (za wyjątkiem: patrz punkt następny)

Nie jest obowiązkowe wypełnianie załącznika o sytuacji materialnej

W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie kończący w czerwcu 2018 klasy I, II lub III szkoły podstawowej
Osoby starające się o stypendium muszą być mieszkańcami (stałe zameldowanie) województwa dolnośląskiego
Zgodnie z Regulaminem nie udzielamy uzasadnień decyzji podjętych przez Kapitułę – decyzja Kapituły jest ostateczna i nie można się od niej odwołać
Lokalne organizacje wspierające kandydatów na stypendystów