Obalamy stereotypy

W ramach kampanii Polskiej Akcji Humanitarnej „Zamiast kwiatka niosę pomoc” Agata Marcisz, Patrycja Stawowa i Lila Krupa poprowadziły dzisiaj w klasie 3Cg warsztaty na temat: JAK MÓWIĆ NIESTEREOTYPOWO O LUDZIACH NA ŚWIECIE?
To świetna okazja, żeby uczniowie i uczennice poznali naczelne wartości takie, jak godność człowieka, szacunek, równość, solidarność i sprawiedliwość.