Stypendia SAPLO

Licealisto!  Gimnazjalisto! 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO  w Trzebnicy zachęca do ubiegania się o przyznanie  stypendiów na koniec roku szkolnego 2017/18.                                                                                                                                     

Uczniowie liceum:

PRIMUS INTER PARES                                  /Dla absolwentów/

– STYPENDIUM TALENT                           / Dla uczniów klas I i II /

– STYPENDIUM NAUKOWE                       / Dla uczniów klas I i II /

Uczniowie gimnazjum:

– STYPENDIUM PRIMUS INTER PARES      / Dla absolwentów /

– STYPENDIUM NAUKOWE                        / Dla uczniów klas I i II /

Zarząd  SAPLO