Uczestnicy projektu RSKN na Uniwersytecie Wrocławskim

Dnia 18.04.2018 r. uczniowie klas pierwszych i drugich liceum, uczestniczący w projekcie „Równamy szanse kształcąc nowocześnie” pod opieką p. Adrianny Podhorodeckiej i p. Danuty Szuber wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczniowie pod opieką studentów barwili bakterie metodą Grama i przeprowadzali obserwacje mikroskopowe wykonanych preparatów. Wszyscy wrócili uśmiechnięci i zadowoleni.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kornelia Król  /Gr.7/