Postaw na profilaktykę

Uczennice klas maturalnych uczestniczyły w dniu 12 kwietnia 2018 r.  w zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Trzebnicy spotkaniu z położną – p. Agnieszką Miedzińską.

O tym, jak ważna jest profilaktyka w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia nie wszyscy, niestety zdajemy sobie w pełni sprawę. Duże zatem znaczenie ma kształtowanie odpowiednich nawyków i podnoszenie świadomości wśród młodych dziewcząt, kobiet w zakresie wiedzy związanej z właściwym funkcjonowaniem organizmu oraz podejmowaniem konkretnych działań profilaktycznych.

Temu tematowi poświęcone było spotkanie z położną – A. Miedzińską, która przybliżyła dziewczętom temat badań cytologicznych, ich ważności w wykrywalności raka szyjki macicy wśród kobiet.

Prowadząca spotkanie zwróciła uwagę na fakt, że w Polsce zachorowuje rocznie na ten nowotwór

  1. 3500 kobiet, z których połowa umiera. Często, główną przyczyną tych zgonów jest brak systematycznych badań cytologicznych wykonywanych przez kobiety.

Realizatorzy projektu chcą dotrzeć do największej grupy polskich kobiet także poprzez kontakt z uczennicami szkół, które będą zachęcały swoje mamy do korzystania z bezpłatnych badań cytologicznych.

SZANOWNE MAMY naszych uczniów – zadbajcie o swoje zdrowie, korzystajcie z badań profilaktycznych!!!