Oliwier Długosz z kl. 2A i Bartłomiej Tokarski z kl.3A – LAUREATAMI dolnośląskiego konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”

5 kwietnia 2018 r. w Auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala zakończenia konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”. Oliwier Długosz i Bartłomiej Tokarski otrzymali medale, dyplomy, nagrody oraz gratulacje od organizatorów i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – pana Romana Kowalczyka.

Oliwier został laureatem z chemii i geografii, a Bartłomiej z chemii. Opiekunkami naukowymi Oliwiera były pani Jolanta Tas i pani Anna Banaś, natomiast Bartłomieja pani Katarzyna Bochenek.

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich nauczycielkom!