Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami (dotyczy wszystkich klas) odbędą się 22 marca 2018r:
godz. 16.15 – spotkanie wychowawców z przedstawicielkami Rady Rodziców (aula)
godz. 16.30 – zebrania z rodzicami
godz. 17.00 – zebranie Rady Rodziców (aula)
godz. 17.00 – 18.00 – konsultacje nauczycieli i pedagoga

Zapraszamy!