Jak poznawać świat poprzez teatr?

Tak brzmi tytuł projektu, który rozpoczynamy we współpracy z Wrocławskim Teatrem Współczesnym. Czynnie uczestniczy w nim klasa 1a humanistyczno-medialna pod opieką wychowawczyni, Aleksandry Anklewicz i polonistki, Moniki Komisarczyk.

W  ramach projektu młodzież klas 1 oraz 3Cg obejrzała w minionym piątek „Szaberplac. Moją miłość”, a we wtorek weźmie udział w warsztatach poświęconych zagadnieniom poruszanym w sztuce bośniackiej reżyserki Tanji Miletic. To preludium do właściwych działań, o których poniżej:

Program projektu JAK POPRZEZ TEATR POZNAWAĆ ŚWIAT 2018

 

  1. Prezentacja spektaklu „Pidżamowcy” w reż. Marcina Libera.

Autorem tekstu jest Mariusz Sieniewicz, od lat badający w swojej prozie tematy związane ze starością, godnością, buntem przeciw wykluczeniu. Tekst został napisany na II Konkurs Dramaturgiczny STREFY KONTAKTU i nagrodzony realizacją na scenie Wrocławskiego Teatru Współczesnego. „Największa nierówność społeczna, jaka nas czeka, a może już się dokonuje – twierdzi autor – to fizyczne cierpienie przeciwstawione terrorowi szczęśliwego, bezbolesnego życia, które oferuje współczesna kultura pod postacią zaawansowanej farmakologii. To opowieść o rewolcie i utopijnym marzeniu o świecie, w którym możemy unieważnić, zniszczyć ból. Bez znieczulenia – pojmowanego i dosłownie, i w przenośni – nie umiemy wytrzymać w rzeczywistości, którą sami stwarzamy”.

 

  1. Warsztaty po spektaklu „Godność, konflikt, ból”.

Spektakl „Pidżamowcy” zbudowany jest na klasycznym nierozwiązywalnym konflikcie, dotyczącym bólu, i fizycznego i duchowego. Realizatorzy badają w nim problem ludzkiej godności i zjawisko cierpienia, sprawdzając, czy istnieją drogi ucieczki przed nim. W spektaklu nieustannie zderzają się ze sobą elementy komizmu i tragedii, patosu i realnego bólu, rzeczywistości i fikcji. To zderzenie różnych elementów jest podstawą do zbudowania warsztatów, których tematem będzie konflikt dramatyczny. Inscenizując sytuacje „bez wyjścia” zastanowimy się, co jest istotą konfliktu i jaka jest jego funkcja w budowaniu dramatu, jak sobie radzić z konfliktem w życiu i na scenie. Warsztaty przydadzą się również uczestnikom w dalszej pracy nad budowaniem własnych tekstów dramatycznych.

 

  1. Warsztaty reporterskie „Empatia i synteza”.

Zajęcia pomogą uczestnikom notować swoje spostrzeżenia, doświadczenia i emocje oraz porządkować materiał zdobyty podczas wizyt w Hospicjum Bonifratrów i placówkach wrocławskiego Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. Będziemy pracować nad umiejętnością zadawania pytań, wczuwania się w sytuację rozmówcy, nad uważnością i taktem podczas dokumentacji tematu. To istotne elementy procesu zdobywania materiału do dalszej pracy. Krótkie wprowadzenie w specyfikę widowiska teatralnego i teatru radiowego dodatkowo pomoże „sprofilować” grupę – wyznaczyć uczestnikom konkretne role w całym procesie twórczym – pracy nad scenariuszem, w studiu radiowym i na scenie.

 

  1. Warsztaty psychologiczne „Ty i ja”.

Zajęcia poprowadzą psycholog i ratownik medyczny. Młodzi ludzie będą mieli okazję doświadczenia zależności od drugiego człowieka, posiadania ograniczeń, bycia odpowiedzialnym za kogoś. Będą też dyskutować o tym, co czuje człowiek w tych sytuacjach. Wśród zadań znajdą się między innymi prowadzenie osoby z zawiązanymi oczami, karmienie, przekazywanie informacji bez użycia rzeczowników.

 

  1. Warsztaty filozoficzne „Współodczuwam więc jestem”.

Zajęcia z filozofem umożliwią analizę kondycji człowieka młodego i starego, zdrowego i chorego, samodzielnego i niedołężnego. Uczestnicy podejmą próby tworzenia krótkich scen ruchowych, dialogów, kompozycji z własnych ciał w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania – jacy jesteśmy, jakie mamy w życiu priorytety, czy jesteśmy zdolni do zapominania o sobie na rzecz drugiego człowieka. Warsztaty mają pomóc uczestnikom w poszukiwaniu wartości uniwersalnych w doświadczeniu jednostkowym.

 

  1. Wolontariat „Poznaję świat”.

Uczestnicy projektu odwiedzą jako wolontariusze Hospicjum Bonifratrów lub placówki wrocławskiego Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, które prowadzi kilka domów opieki społecznej oraz dom pobytu dziennego dla seniorów. Pierwsza edycja projektu „Jak poprzez teatr poznawać świat?” pozwoliła na kontakt z pensjonariuszami Hospicjum Bonifratrów w sumie 78 uczestnikom. Tym razem chcemy umożliwić osobisty kontakt z seniorami grupie 300 osób. Jak pokazuje doświadczenie z 2016 roku taki kontakt jest bezcenny dla kształtowania postaw prospołecznych, empatii oraz formowania u młodych ludzi cech, które uczynią z nich w przyszłości wrażliwych, otwartych, gotowych do bezinteresownego angażowania się w przedsięwzięcia na rzecz drugiego człowieka obywateli naszego kraju.

 

  1. Warsztaty scenariuszowo-reżyserskie „Świat poprzez teatr”.

Zajęcia pod kierunkiem aktorów Wrocławskiego Teatru Współczesnego – przekształcanie zdobytych materiałów w scenariusze krótkich spektakli i słuchowisk radiowych.

 

  1. Warsztaty „Fotografowanie teatru”.

Zajęcia prezentujące specyfikę pracy fotografa dokumentującego próby i spektakle w teatrze – zdolność bycia „niewidzialnym”, aby nie zakłócać procesu twórczego, wrażliwość na obraz, czujność i szybkość w działaniu. Chcemy przygotować uczestników projektu do dokumentowania własnej pracy nad spektaklami i słuchowiskami. Na zakończenie projektu zorganizujemy wystawę najciekawszych prac i udostępnimy ją w Dużym Studio Radia Wrocław podczas pokazów finałowych, a następnie – do końca grudnia 2018 prezentować będziemy w szkołach uczestniczących w projekcie.

 

  1. Realizacja stworzonych scenariuszy na scenie i w studiu radiowym.

Powstałe spektakle i słuchowiska złożą się na finałowy pokaz pracy, który zaprezentujemy w Dużym Studio Radia Wrocław, posiadającym zarówno scenę do prezentacji teatralnych jak i niezbędny sprzęt do prezentacji słuchowisk.

 

  1. Finałowy pokaz pracy oraz wystawa fotograficzna w Radio Wrocław.

Następnie – pokazy pracy w poszczególnych placówkach partnerskich opiekujących się seniorami.