KONKURS REGIONALNY „PIĘKNA NASZA ZIEMIA TRZEBNICKA”

Zapraszamy uczniów liceum do wzięcia udziału w VII Powiatowm Konkursie Regionalnym „Piękna nasza Ziemia Trzebnicka”

Regulamin konkursu:


Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Szkół nr 2, im. Piotra Włostowica w Trzebnicy.
Termin: 15.03.2018r.
Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część I – pisemna (test złożony z pytań zamkniętych i otwartych przygotowywany przez ekspertów ze SO Sowy). Część II – ustna – w formie quizów.
Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych powiatu trzebnickiego. Każdą szkołę reprezentuje trzyosobowa drużyna.
Na wyniki końcowe w kategorii zespołowej wpływają punkty uzyskane z dwóch części konkursu.
Udział drużyn we wszystkich częściach konkursu jest obowiązkowy.
W przypadku remisu przewidywana jest dogrywka w formie pytań od jury.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie

BIBLIOGRAFIA:
http://www.powiat.trzebnica.pl/
http://kociegory.com.pl/
http://www.prusice.pl/
http://www.zmigrod.com.pl/
http://www.obornikislaskie.pl.
http://www.wiszniamala.net/
http://www.zawonia.pl/

Uczniowie chętni proszeni są o zgłoszenie się go nauczycielki geografii p. Anny Banaś do 02.03.2018 r.