Konkurs regionalny – „Czy znasz swój powiat?”

REGULAMIN XVII KONKURSU POWIATOWEGO

„CZY ZNASZ SWÓJ POWIAT?”

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

Konkurs odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 9:00 w auli Szkoły Podstawowej w Pęgowie

 

ADRESACI:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-III gimnazjów powiatu trzebnickiego.

 

 ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:

• Środowisko fizyczno-geograficzne powiatu trzebnickiego (położenie geograficzne, ukształtowanie, budowa geologiczna, wody powierzchniowe i podziemne, szata roślinna i świat zwierzęcy oraz ochrona przyrody);

• Zabytki architektury świeckiej i sakralnej; obiekty przyrodnicze oraz obiekty historyczne i współczesne stanowiące atrakcje turystyczne w powiecie trzebnickim;

• Zagadnienia z zakresu demografii i gospodarki powiatu;

• Cykliczne wydarzenia sportowe i kulturalne powiatu i gmin.

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU POWIATOWEGO:

W etapie powiatowym konkursu biorą udział dwuosobowe drużyny, reprezentujące poszczególne szkoły gimnazjalne z powiatu trzebnickiego, wyłonione po uprzednim przeprowadzeniu etapu szkolnego.

Każda drużyna pisze test wiedzy oraz przedstawia prezentację na temat

„Moja gmina dawniej i dziś.” (czas wystąpienia – max 10 minut).

Przy ocenianiu będą brane pod uwagę m. in. znajomość tematu, spójność prezentacji, komunikatywność, wykorzystanie czasu, oryginalność pomysłu, zgodność ze stanem faktycznym, różnorodność wykorzystanych źródeł, technika i estetyka wykonania prezentacji oraz osobiście wykonane fotografie, pliki dźwiękowe i filmy.

 

 

 

LITERATURA, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

• Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy Przewodnik rowerowy, autorzy: Radosław Lesisz, Włodzimierz Ranoszek, Piotr Żmuda;

• Trzebnica Oborniki Śląskie Kocie Góry Przewodnik po pasmach Wzgórz Trzebnickich pod redakcją Piotra Żmudy;

• Mapa turystyczna szlaków pieszych i tras rowerowych po Wzgórzach Trzebnickich i Dolinie Baryczy;

• Strony internetowe poszczególnych gmin powiatu trzebnickiego

Uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się

do nauczycieli geografii w terminie do 5. 03 2018 r.