Oliwier Długosz z klasy 2A – laureatem z geografii w konkursie „zDolny Ślązak”

Oliwier znalazł się w zaszczytnym gronie 25 laureatów  etapu finałowego XVI Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego. Aby osiągnąć taki sukces, musiał wykazać się wszechstronną wiedzą z zakresu geografii, szczególnie Europy i Polski. Warto podkreślić duży stopień trudności tego konkursu. Żeby przejść przez etap powiatowy, należało wykazać się bardzo wysokim poziomem wiedzy także z biologii i chemii.
Oliwierowi dziękujemy i gratulujemy! Życzymy kolejnych sukcesów!

Anna Banaś, nauczycielka geografii.