Jeszcze o #Komórkomanii

W ostatni wtorek stycznia odbyła się w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu uroczysta Gala podsumowująca akcję DOLNOSLĄSKA #KOMÓRKONANIA organizowaną przez fundację DKMS pod patronatem dolnośląskiego kuratora oświaty i wychowania – p. Romana Kowalczyka.

W akcji udział wzięły 53 szkoły ponadgimnazjalne, wśród nich także nasza.

Dla przypomnienia – akcja #KOMÓRKOMANIA zorganizowana została w naszej szkole 26 października 2017 r. Jej koordynatorem była p. Elżbieta Jednoróg- pedagog szkolny przy współudziale 17 wolontariuszy- tegorocznych maturzystów. Celem akcji było rozreklamowanie wśród pełnoletnich uczniów idei honorowego dawstwa szpiku i komórek macierzystych oraz rejestracja potencjalnych dawców.

Dzięki podjętym działaniom udało się zarejestrować 52 chętnych, którzy w przyszłości mogą być dawcami szpiku lub komórek macierzystych dla osób chorych na nowotwory.

Nasze liceum znalazło się na drugim miejscu w grupie trzech szkół, której udało się zarejestrować największą liczbę potencjalnych dawców, otrzymując tym samym certyfikat  „SZKOŁY Z ŻYCIEM”.

Serdecznie dziękuję wolontariuszom oraz uczniom, którzy zarejestrowali się w bazie danych DKMS.

koordynator akcji

Elżbieta Jednoróg