Działamy, wspieramy, pomagamy!

Działamy, wspieramy, pomagamy! Od wielu lat współpracujemy z instytucjami lokalnymi i ogólnopolskimi – jesteśmy otwarci na potrzeby innych. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej uczymy się empatii i przygotowujemy młodzież do życia tak, aby dostrzegała konieczność niesienia pomocy i doskonaliła umiejętność dzielenia się.