Warto o nich wiedzieć

W tegoroczne działania Tygodnia Edukacji Globalnej zaangażowało się sporo osób zarówno młodzieży, jak i nauczycielek i nauczycieli. Poznajcie bliżej ich pracę dla Was, ponieważ nigdy dość wdzięczności za to, co czynią dla nas bezinteresownie inni:

Tydzień Edukacji Globalnej w PZS nr 1 był już 10. edycją tego wydarzenia.

Trwał dłużej niż założone 7 dni i obejmował różnego rodzaju aktywności młodzieży zarówno na lekcjach jak i poza nimi. Dodatkowo swoim zasięgiem objął dwie inne placówki w Trzebnicy: Szkołę Podstawową nr 2 oraz Przedszkole nr 1.

Rozpoczął się kampanią informacyjną, piękne kolorowe plakaty obwieszczały więc hasło tegorocznego TEG #Przyszłość świata zależy od nas, powiadamiając szkolną społeczność o Celach Zrównoważonego Rozwoju, Sprawiedliwym Handlu oraz pracy dzieci na świecie. Plakaty przygotowały klasy 1a, 2a oraz 3Cg.

Już  16 listopada szkołę odwiedziła była absolwentka klasy europejskiej, studentka historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Agnieszka Wrzesińska, i poprowadziła warsztaty w klasach 1a oraz 2d na temat mowy nienawiści i praw człowieka. Zajęcia miały formułę ćwiczeniową i odwoływały się do konkretnych przykładów z życia publicznego. Agnieszka  podczas warsztatów poszerzyła wiedzę młodszych koleżanek i kolegów o zagadnienia związane z prawami człowieka oraz edukacją globalną.

Poniedziałek otwierający właściwy TEG  był dniem poświęconym etycznej turystyce, czyli odpowiedzialnemu wolontariatowi. Do szkoły zaprosiliśmy panią Magdę Szymańską z Fundacji Go’n’Act, która opowiedziała o zagrożeniach związanych z wolonturystyką. Trenerka działa w ramach kampanii „Zanim pomożesz”, edukując młodzież z klas maturalnych w szkołach na temat szans i zagrożeń (biznes sierocy, torurowanie zwierząt), łączących się z celami wolontariatu organizowanego przez niepewne firmy. Szczerze zachęcała do świadomego podjęcia tej aktywności, gdy poprzedzą ją dłuższe szkolenie, przygotowania realioznawcze, psychologiczne  oraz spotkania z osobami, które mają wiedzę i doświadczenie. Jako przykład podała Polską Akcję Humanitarną.

Przez tydzień w szkole trwały warsztaty rówieśnicze na temat pracy dzieci na świecie profesjonalnie przygotowane i poprowadzone dla klas gimnazjalnych przez Patrycję Stawową z klasy 3Cg oraz Michała Grzeszczyka z  3Ag.

Równolegle prowadzono warsztaty o zrównoważonym rozwoju dla liceum, które  sprawnie zorganizowały Lila Krupa i Agata Marcisz z klasy 3Cg. Dziewczęta  przygotowały lekcje  na podstawie scenariuszy Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Lila i Agata odpowiadały również za akcję Moje życzenia dla świata, w której wzięła udział szkolna społeczność.

Inicjatywą dzielenia się wiedzą z najmłodszymi dziećmi, czyli przedszkolakami oraz uczennicami i uczniami zerówki oraz klas 1-3, wykazały się dziewczęta z klasy humanistyczno – medialnej. Zuza Kaczmarek, Julia Kowalska, Julia Mądra, Wiktoria Nalepa, Julia Szczepanik, Wiktoria Tarbaj, Alicja Wojtaś, Ula Zaremba postanowiły sprawdzić swoje umiejętności pedagogiczne i przygotowały atrakcyjne warsztaty na temat Sprawiedliwego Handlu i sytuacji rolników i rolniczek  w Afryce. Bardzo duże wsparcie techniczne dostały od: Hani Tracz, Natalii Wójcickiej, Agnieszki i Moniki Duszyńskich oraz Hani Sadłochy, ponieważ młodsze koleżanki z 3Cg narysowały im   kilkanaście  map Afryki, z których korzystano podczas zajęć z dziećmi. Mapy zrobiły furoręJ  Podczas trzydniowych spotkań z dziewczynkami i chłopcami licealistki zaprosiły dzieci do zabaw muzycznych i ruchowych, rozwiązywania zagadek i minizadań o ideach Fairtrade, zależnościach pomiędzy krajami Północy i Południa oraz pochodzeniu różnych roślin, np. kakao, kawy  czy bananów. Zajęcia wspomagała pani Bogumiła Łukaniec, doradczyni zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy. Jej obecność, wskazówki, dobre słowo pomogły licealistkom w sprawdzeniu się w trudnej roli trenerki grupy małych dzieci.

Zajęcia o Sprawiedliwym Handlu przeprowadzili także inni nauczyciele i nauczycielki. Przykładowo anglistka, pani Aleksandra Anklewicz, zaplanowała lekcję, podczas której młodzież sprawdziła metki ubrań i porozmawiała na temat etycznych zasad w przemyśle odzieżowym.

Tydzień Edukacji Globalnej był także okazją do przeprowadzenia akcji  charytatywnej klasy 3c oraz 3Dg pod opieką pani Joanny Plichty, a także zorganizowania wyjazdu do teatru na przedstawienie „Tu mówi Szwejk” dla klas 1a i 3Cg.

Warto wspomnieć także o świetnie przygotowanej i rewelacyjnie przeprowadzonej przez Martynę Bogumił, Sandrę Kargul, Gabrysię Książkiewicz oraz Olka Husara i Mateusza Chełmońskiego edukacyjnej  grze terenowej „Głodni wiedzy” Polskiej Akcji Humanitarnej. W grze uczestniczyła młodzież z klasy 2Cg.  Zadania w formie gier, zagadek, puzzli, układanek, zabawy multimedialnej zapoznawały młodych ludzi z zasadami Sprawiedliwego Handlu, uświadamiały rolę konsumentów/ek Północy  w zmianie losu rolników/czek Południa oraz zachęcały do świadomego korzystania z dóbr.

Zajęciami z ekspertem od Sprawiedliwego Handlu, doktorem Borysem Bińkowskim, który przeanalizował mechanizmy Fairtrade i zaprosił młodzież do namysłu nad tym, w jaki sposób możemy się przyczynić do zmiany świata na lepsze, podsumowaliśmy pracę w tegorocznym projekcie.

Chciałabym podziękować osobom współpracującym ze mną przy organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej:  Magdalenie Świderskiej,  Bogumile Łukaniec, wychowawczyni klasy 1a Oli Anklewicz, geografkom Annie Banaś i Alicji Dulibie, germanistkom Małgorzacie Opałce i Małgorzacie Szypulskiej, anglistkom Annie Kępce, Joannie Plichcie, Agnieszce Biardzie i angliście Grzegorzowi Susłowi, biolożce, Adriannie Podhorodeckiej, historykom Agnieszce Jagodzińskiej – Zaleskiej i  Marcinowi Leszczyńskiemu, katechecie ks. Piotrowi Wojciechowskiemu,  oraz bibliotekarce, Danucie Domino.

Serdeczne podziękowania dla dyrekcji i nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz  Przedszkola nr 1 za otwartość, wsparcie  i zgodę na przeprowadzenie warsztatów dla najmłodszych oraz ciepłe przyjęcie uczennic.

Dziękuję także grupie uczennic i uczniów, których wspomniałam powyżej, za ogromną pracę, jaką wykonali, bezcenny czas, który poświęcili, by dzielić się wiedzą i umiejętnościami z rówieśnikami i rówieśniczkami oraz  młodszymi dziećmi. Jesteście wielkie i wielcyJ

 

Koordynatorka TEG w PZS nr 1 w Trzebnicy

Monika Komisarczyk