Natasza Pyszel – Stypendystka

Natasza Pyszel, uczennica klasy 2b LO, jest najlepszą uczennicą naszego liceum.  Dzięki pracy i wytrwałości została wytypowana przez Radę Pedagogiczną do Stypendium Premiera i otrzymała to prestiżowe wyróżnienie z rąk Kuratora Dolnośląskiego p.Romana  Kowalczyka w obecności Starosty Powiatu Trzebnickiego p.Waldemara Wysockiego. Gratulujemy!

Tak osiągnięcia Nataszy opisała jej wychowawczyni – p. Elżbieta Wiącek:

Uczennica Natasza Pyszel osiągnęła najwyższe wyniki w nauce, osiągając średnia 5,57 ze wszystkich przedmiotów. Jej zainteresowania idą szczególnie w kierunku przedmiotów ścisłych, choć tak naprawdę wykazuje zainteresowanie wieloma dziedzinami wiedzy, w każdej starając się znaleźć coś dla Niej szczególnie interesującego.

Bardzo zainteresowana jest matematyką, ale i tu widać jej wyjątkowość. Osiąga sukcesy od kilku lat w dwóch konkursach. W tym roku szkolnym zajęła 9 miejsce we Wrocławskim Matematycznym Marszu na Orientację, nie pierwszy raz jest w pierwszej dziesiątce tych zawodów.

Drugim jej wyjątkowym sukcesem jest II miejsce w Finale VIII ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Origami „Żuraw” (2017), w którym od lat zajmuje miejsce na podium. Poza tym zajęła III miejsce w I Powiatowym Konkursie Matematycznym „π-ngwin” .Brała też udział wraz z klasą w Międzynarodowym Konkursie Matematyka bez Granic.

Dużym jej sukcesem jest też udział w projekcie Matematyka Szkołą Krytycznego i Kreatywnego Myślenia, organizowanego przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,  gdzie miała okazję zmierzyć się z zadaniami bardzo wykraczającymi poza program szkolny. Spośród 150 uczestników ( w tym laureatów olimpiad, szkół stale współpracujących z Uniwersytetem) jako jedna z 20 osób zaliczyła wszystkie sprawdziany, otrzymała koszulkę, dyplom i promesę uprawniającą do dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnię. Natasza aktywnie brała udział też w projekcie „Równamy szanse, Kształcąc Nowocześnie”  uczestnicząc w zajęciach z informatyki oraz matematyki.

Oprócz jej działalności naukowej Natasza bardzo udziela się w życiu klasy. Była główną organizatorką, scenarzystką no i oczywiście aktorką filmów kręconych przez klasę – LipDub promujący szkołę oraz Filmu o Dobrym Zachowaniu. Natasza jest bardzo ambitną, konsekwentnie dążącą do celu młodą osobą. Każde zadanie chce wykonać jak najlepiej.