Uczestnicy projektu RSKN w laboratoriach chemicznych Politechniki Wrocławskiej

W poniedziałek 13 listopada 2017 r. cztery grupy uczestniczek i uczestników projektu „Równamy szanse, kształcąc nowocześnie” skierowanego do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy wzięły udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii na Politechnice Wrocławskiej.


Celem zajęć było podwyższenie opanowania kompetencji naukowo-technicznych z uwzględnieniem projektowania eksperymentów, interpretowania i tworzenia informacji, w tym formułowania opinii, wniosków i wykonywania obliczeń.
Uczestnicy projektu wyposażeni w fartuchy, okulary ochronne i rękawiczki przeprowadzili w profesjonalnym laboratorium doświadczenia z zakresu analizy kationów oraz miareczkowania manganometrycznego. Zajęcia obywały się pod kierunkiem pani dr hab. inż. Joanny Cabaj.
Wyniki doświadczeń przeprowadzonych przez poszczególne grupy zostały omówione i zinterpretowane pod okiem prowadzących zajęcia pracowników naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.