#komórkomania


W czwartek 26 października 2017 r. odbył się w naszej szkole dzień rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych zorganizowany przez pedagoga szkolnego – Elżbietę Jednoróg i grupę wolontariuszy pod patronatem fundacji DKMS (Dawcy Komórek Macierzystych Szpiku). Do tej akcji przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu, prowadząc akcję edukacyjną wśród tegorocznych maturzystów oraz promocyjną w szkole i środowisku lokalnym. W działaniach tych wsparł nas absolwent szkoły – p. Janusz Koliński, który na spotkaniach z młodzieżą, jako dawca komórek macierzystych złożył uczniom obu trzebnickich szkół ponadgimnazjalnych bardzo osobiste świadectwo, dotyczące motywów, mających wpływ na podjęcie przez Niego decyzji o zostaniu dawcą. Świadectwo p. Janusza wywarło na wielu uczniach duże wrażenie. W myśl zasady „słowa uczą, przykłady pociągają” mogło ono mieć także wpływ na decyzje uczniów o rejestracji w charakterze dawcy komórek macierzystych.
Do udziału w akcji zaprosiliśmy również uczniów z PZS nr 2 wraz z opiekunką tamtejszego wolontariatu – p. Moniką Sozańską-Koszel, którzy liczną grupą przybyli do naszej szkoły i zarejestrowali się w bazie danych DKMS-u.
W przeprowadzenie finału akcji #komórkomania zaangażowanych było 17 wolontariuszy, z których kilkunastu zasiliło także bazę dawców. W ciągu kilku godzin trwania akcji zarejestrowano 52 nowych, potencjalnych dawców komórek macierzystych. Każda z tych osób ma nadzieję, że może być szansą na drugie życie dla swojego genetycznego bliźniaka.
Jako organizator i koordynator akcji chciałabym złożyć serdeczne podziękowania Dyrekcji szkoły, która wyraziła zgodę na organizację dnia dawcy, Panu Januszowi Kolińskiemu, który przyjął zaproszenie na spotkania z młodzieżą, Mamom uczniów, Nauczycielkom z obu szkół, Absolwentkom, które osobistym przykładem zachęcały młodzież do zarejestrowania się w bazie dawców. Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy profesjonalnie, z ogromnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością przeprowadzili rejestrację i Wam – Maturzyści, którzy podjęliście decyzję o dołączeniu do bazy potencjalnych dawców.
Elżbieta Jednoróg-pedagog szkolny
koordynator akcji #komórkomania