#KOMÓRKOMANIA

Zainteresowanych ideą honorowego dawstwa szpiku i komórek macierzystych

(w wieku  18- 55) informujemy, że rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w PZS nr 1 Wojska Polskiego 17 w Trzebnicy

26 października 2017 r. w godzinach 8.30 -17.00                                                        w