Dobre rozmowy w 3Cg

Młodzież z klasy 3Cg uczestniczyła w warsztatach w ramach Klubu Dobrej Rozmowy. Pierwsze dwugodzinne zajęcia poświęcone były mowie nienawiści oraz stereotypom w języku.

Poprowadziła je koordynatorka projektu, Monika Komisarczyk. Podczas następnych Lila Krupa zachęciła koleżanki i kolegów z klasy za pomocą ćwiczenia zwanego Bingo do refleksji nad naszym stosunkiem do Innego na podstawie scenariusza z publikacji Amnesty International „Wszyscy rodzą się wolni i równi”. Agata Marcisz przedstawiła rówieśniczkom i rówieśnikom instytucje i urzędy odpowiedzialne za udzielanie pomocy potrzebującym w różnych sytuacjach i miejscach na świecie. Projekt wyposaża młodych ludzi w wiedzę o współczesnych migracjach oraz prawnych uregulowaniach dotyczących mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, pomaga także  zdobyć kompetencje w obszarze krytycznej analizy przekazów medialnych i mobilizuje do aktywności na rzecz praw człowieka.

Zespół klasy 3Cg uczestniczył także w bieżącym tygodniu w badaniu jakości zajęć projektowych, poprowadzonym przez przedstawicieli fundacji STOCZNIA.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz