Stypendium Efekt Motyla

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2017/2018.

Wszystkich uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz i szkół średnich
mieszkających na terenach wiejskich zachęcamy do zapoznania się z naszym programem
stypendialnym. Stypendium ma charakter naukowo – socjalny, a więc jest przeznaczone dla
osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji
materialnej.
Jak aplikować?
Wypełniając wniosek o przyznanie stypendium i przesyłając go na adres:
stypendia@papilionis.org wraz ze skanem świadectwa szkolnego za rok 2016/2017.
Kwestionariusz do pobrania: https://goo.gl/YHHuQa
Do kiedy można składać wnioski?
Na zgłoszenia czekamy 4-17 września 2017r.
Ile wynosi stypendium?
Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego w transzach po 300 zł
miesięcznie.
Czy istnieje próg dochodowy, od którego można ubiegać się o stypendium?
Nie ustalamy progu dochodów z góry – spośród nadesłanych wniosków wybieramy osoby
najbardziej uzdolnione i jednocześnie będące w najtrudniejszej sytuacji materialnej.
Czy można ubiegać się o stypendium po ukończeniu 18 roku życia?
Nie, stypendium przeznaczone jest dla osób niepełnoletnich, które nie osiągnęły 18 roku
życia w momencie złożenia wniosku o przyznanie stypendium.
Kto może się ubiegać o stypendium?
Niepełnoletni uczniowie VII i VIII klas szkoły podstawowej i szkół średnich (licea, technika i
szkoły zawodowe) zamieszkujący na terenach wiejskich.
Więcej informacji o stypendium:
www.papilionis.org
www.facebook.com/FundacjaEfektMotylaEffectusPapilionisFoundation/

Zapisz

Zapisz