Wykład dla ciekawych

Inspiracja z Przyrody Kluczem do Przyszłości –Wykład otwarty Profesora Tomasza Arciszewskiego,
Wrocław, 4 września 2017, Wydział Nauk Biologicznych, godzina 14:30
miejsce: Sala 25, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, ul. Przybyszewskiego 63
uczestnicy: innowatorzy, menedżerowie i przedsiębiorcy, studenci i pracownicy uczelni, edukatorzy, nauczyciele oraz uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, animatorzy edukacji pozaformalnej, słuchacze UTW i członkowie zespołów samokształceniowych, osoby zainteresowane tematem wykładu Inspiracja z Przyrody Kluczem do Przyszłości wykład 2017 09 04 TPZO v7