Współpraca z Politechniką Wrocławską

W ramach kontynuowanej od wielu lat współpracy z wrocławskimi uczelniami wyższymi ruszyła kolejna II edycja warsztatów z robotyki prowadzonych przez studentów, absolwentów PWr, członków Koła Naukowego pojazdów niekonwencjonalnych OFF-ROAD, jak również założycieli firmy General Robotics.W zajęciach bierze udział dziesięciu uczniów klas I i II liceum. Przedsięwzięcie to polega na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się przez osiem sobót na przełomie kwietnia, maja i czerwca na terenie uczelnianego kampusu.

W czasie kursu uczniowie poznają wszystkie etapy konstrukcji robotów oraz samodzielnie wykonują własne roboty mobilne. W trakcie zajęć zapoznają się oni także z podstawami wykonywania obwodów drukowanych, lutowania, montażu elementów, testowania i programowania mikrokontrolerów. Po zakończonym kursie roboty stają się własnością uczniów, który dalej może samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania.

Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności manualnych uczniów,  ukazają praktyczne zastosowanie szkolnych przedmiotów, jak również rozwijają zainteresowania uczniów naukami ścisłymi, pokazując ich zastosowanie w życiu codziennym oraz udowadniają, że nauki ścisłe są nie tylko wartą rozważenia ścieżką przyszłej kariery zawodowej, ale także mogą stać się hobby i sposobem na realizację własnych pomysłów i pasji.

W tegorocznych warsztatach z robotyki  udział biorą także trzebnickie licealistki, zachęcone wcześniejszymi zajęciami na Politechnice Wrocławskiej w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Dziewczyny na Politechnikę”. Mamy nadzieję, że kolejna, przyszłoroczna edycja tych zajęć przyciągnie do udziału w nich kolejne dziewczęta.

Liczymy na to, że uczniowie uczestniczący w tegorocznych warsztatach zaprezentują niebawem efekty swojej pracy i podobnie, jak w roku ubiegłym zaproszą nas na pokaz własnoręcznie skonstruowanych robotów.

 

Koordynator projektu

Elżbieta Jednoróg

pedagog w PZS nr 1