Kampania „Rakoobronna” zakończona

Dobiegła końca prowadzona przez pedagoga szkolnego- Elżbietę Jednoróg oraz p. Jolantę Tas- nauczycielkę chemii i przyrody we współpracy z Fundacją „Rosa” kampania poświęcona problematyce chorób nowotworów (skóry, płuc i raka szyjki macicy).

W ramach tych zajęć odbywały się zajęcia poświęcone przede wszystkim profilaktyce w/w nowotworów z wykorzystaniem materiałów otrzymanych od Organizatorów Kampanii.

Celem prowadzonych zajęć było:                                                                                                         – podnoszenie świadomości młodych ludzi nt. wpływu stylu życia na ryzyko zachorowań na 3 rodzaje nowotworów: raka płuca, raka szyjki macicy, czerniaka złośliwego.                                     – promowanie postaw prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do ukształtowania prawidłowych nawyków i zachowań, tj.:                                                                  a. przeciwdziałanie czynnemu i biernemu paleniem tytoniu, celem zapobiegania nowotworom płuca;

  1. unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce, celem zapobiegania nowotworom złośliwym skóry;
  2. promowanie postaw związanych z zachowaniem abstynencji seksualnej przez młodych ludzi, stosowanie szczepień przeciwko wirusowi HPV oraz wykonywania regularnych badań cytologicznych, celem zapobiegania nowotworom szyjki macicy.

Dużą aktywnością w realizacji Kampanii wykazała się klasa II a liceum, która przygotowała prezentację multimedialną, tematyczne plakaty, nagrała krótki film i na bazie tych materiałów przeprowdziła spotkania w III klasach gimnazjum.

Za zakończenie Kampanii trzy klasy drugie liceum wzięły udział w profesjonalnych warsztatach prowadzonych przez studentów Uniwersytetu Medycznego poświęconych stylowi życia i jego wpływowi na rozwój chorób nowotworowych.