Słowa to czyny – stop hejtowi

Szkolna Grupa Amnesty International nr 108 oraz klasa 2Cg zainicjowały kampanię przeciwko nienawiści, która ma na celu zmianę świadomości społecznej, prawa i praktyki jego stosowania, by skutecznie przeciwdziałać nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami i ją eliminować. W przestrzeni szkolnej pojawiły się plakaty #NIEnawiść. Słowa to czyny. Hejt to tylko początek… Na lekcjach w wybranych klasach opiekunki SGAI nr 108 (Monika Komisarczyk, Joanna Plichta) podejmują temat hejtu oraz jego konsekwencji. Rozmawiamy o trudnych relacjach rówieśniczych, przemocy słownej w życiu realnym oraz internecie.

Zapisz

Zapisz

Zapisz