Wyjazd na Politechnikę Wrocławską

Dnia 17 maja 2017 r. w ramach projektu realizowanego przez naszą szkołę „Równamy szanse, kształcąc nowocześnie” trzy grupy projektowe – zajęcia rozszerzone z fizyki pod opieką p. Małgorzaty Jeżewskiej wyjechały na Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Uczestniczyliśmy tam w zajęciach laboratoryjnych, które odbywały się w pracowniach. Pod okiem dr Janusza Bożyma przeprowadziliśmy doświadczenie, którego celem było jak najdokładniejsze wyznaczenie stałej Plancka. Zajęcia były bardzo interesujące i podniosły nasze umiejętności dotyczące prawidłowego przeprowadzania doświadczenia a następnie analizy i interpretacji wyników. Kinga Długosz IIb