„Matematyka bez Granic”

to międzynarodowy konkurs, który  przywędrował do nas z Francji. Organizowany jest przez Radę Europy, w Polsce zaś  kierowany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. Obecnie w MBG uczestniczy ponad dwadzieścia krajów z całego świata. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko dla wybitnych matematyków.

W tym roku z naszej szkoły udział wzięły dwie klasy licealne Ib i Id. Przygotowania do konkursu bardzo zintegrowały klasę. Każdy miał jakieś zadanie, liczyły się nie tylko zdolności matematyczne ale również umiejętność współpracy, pomysłowość, zdolności językowe i plastyczne. Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Do rozwiązania było 13 zadań o różnym stopniu trudności, więc każdy uczeń w klasie mógł się czymś wykazać. Na liście zadań znajdowało się jedno polecenie napisane w języku obcym, naszym zadaniem było przetłumaczenie go i rozwiązanie, to sprawiło nam najwięcej problemów. Nagrodą dla najlepszych klas są wycieczki matematyczne. Z niecierpliwością czekamy na wyniki 🙂

 

Weronika Obała, Ib LO