Uczniowie LO na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zajęcia laboratoryjne z geodezji na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Pozyskiwanie i geowizualizacja danych przestrzennych (GIS), analizy na wektorowym i rastrowym modelu danych, ćwiczenia projektowe: wskazanie miejsc potencjalnie korzystnych dla lokalizacji elektrowni solarnej.