Uczniowie liceum w projekcie unijnym „Równamy szanse, kształcąc nowocześnie”

Od 1 października 2016r do końca stycznia 2017r braliśmy udział w projekcie unijnym „Równamy szanse, kształcąc nowocześnie”. W ramach projektu każdy uczestnik otrzymał pakiet książek, z których korzystaliśmy w czasie zajęć. Podczas trwania projektu rozwijaliśmy kompetencje matematyczne z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Mieliśmy do dyspozycji laptopy, z których korzystaliśmy w dużej mierze bazując na programie Geogebra, jak również wykorzystywaliśmy tablicę interaktywną do prezentacji wykresów funkcji czy rozwiązań zadań z geometrii analitycznej.

Uczestnicząc w zajęciach dodatkowych mieliśmy szansę pojechać na wykłady na Politechnikę Wrocławską, które to poprowadził pan dr inż.  Janusz Bożym. Przedstawił on nam zastosowania matematyki w technice. Było to ciekawe doświadczenie i dzięki niemu zdaliśmy sobie sprawę, że matematyka to nie tylko świat liczb, ale ma duże zastosowanie w praktyce i ściśle łączy się z przedmiotami takimi jak biologia, chemia czy fizyka.

Sam projekt był dla nas maturzystów dużym ułatwieniem podczas przygotowań do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Pomoc jaką otrzymaliśmy rozwiązując zadania maturalne z pewnością zaprocentuje w maju, podczas egzaminu dojrzałości.

 

Joanna Ulidowska

Julia Kupiec

3b LO