Stypendium Premiera 2016

29.11.2016r. odbyła się we Wrocławiu „Gala stypendialna” na której Julia Marschollek, uczennica klasy 2c LO w Trzebnicy, otrzymała z rąk Romana Kowalczyka  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dyplom potwierdzający przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium zostało przyznane uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen.  Średnia ocen Julii za rok 2015/16 wyniosła 5,6. Dyplomy zostały wręczone w obecności dyrektorów szkół i rodziców stypendystów. Wokalnymi występami artystycznymi uroczystość we Wrocławiu uświetniły wychowanki Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci       i Młodzieży we Wrocławiu.

Serdecznie gratuluję Julii dotychczasowych osiągnięć i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję nauczycielom, którzy przyczynili się do sukcesu stypendystki.

Danuta Szuber – dyrektor