Wymiana Międzynarodowa z COPERNICUS Gymanasium Löningen

Już od 25 lat Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy i Copernicys Gymnasium Löningen w Niemczech utrzymują kontakty partnerskie organizując wymianę młodzieży. W dniach od 20. do 28. września 20 uczniów naszego gimnazjum wraz z opiekunkami – Iwoną Chmielowską i Małgorzatą Szypulską uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym w Löningen. Młodzież brała udział w wycieczkach do Bremerhaven, Wilhelmshaven i Cloppenburga, uczyła się piec chleb metodą sprzed 200 lat, poznawała strefy klimatyczne leżące wzdłuż 8. południka w „ Klimahaus” oraz badała żyjątka Morza Wattowego. Uczniowie sprawdzali swą wytrzymałość na ściance wspinaczkowej, brali udział w grze miejskiej i we wspólnej pracy projektowej oraz rozgrywkach sportowych. Polscy uczniowie nauczyli swoich niemieckich kolegów tańczyć „poloneza”  i popularną w naszej szkole „belgijkę”, co spotkało się z ogólnym zachwytem zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Wszyscy uczestniczyli w spotkaniach ze starostą powiatu Cloppenburg i burmistrzem miasta Löningen, którzy jednogłośnie stwierdzili, że spotkania młodzieży mają ogromne znaczenie dla integracji europejskiej. Wymiana przynosi też inne korzyści uczestnikom–poznają codzienne życie i kulturę mieszkańców innego kraju, rozwijają swoje umiejętności językowe, stają się bardziej samodzielni.

Wszyscy bardzo zadowoleni wrócili z wyjazdu i już nie mogą doczekać się rewizyty.

Spotkania młodzieży finansowo wspiera międzynarodowa organizacja – Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży.