Biologia w Muzeum Człowieka

Dnia 29 września 2016 roku klasy 3bG i 3cG wraz z wychowawczyniami – panią Angeliką Świątnicką i panią Magdaleną Szewczuk wybrały się na wycieczkę do Muzeum Anatomii Człowieka we Wrocławiu. Wycieczka została zorganizowana przez panią Adriannę Podhorodecką- nauczycielkę biologii. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wykładzie  na temat  „Ocena wieku i płci na podstawie szkieletu człowieka”. Pokazano nam, jak przeprowadzić badanie kośćca. Przedstawiono budowę miednicy i czaszki. Omówiono zmiany w uzębieniu,  na podstawie którego można określić wiek człowieka. Po zakończeniu wykładu młodzież udała się do muzeum, w którym mogła zobaczyć, np. płód małego dziecka, mumie, szkielety. Po wyjściu z muzeum uczniowie dostali do zagospodarowania czas wolny na rynku Wrocławskim, który wszyscy wykorzystali bardzo aktywnie (np. poszukując wrocławskich krasnali). Wycieczka spełniła oczekiwania uczestników.

 

Kornelia Król