Śladami niemieckich poetów

Dnia 21 września 2016 roku w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,odbyła się wycieczka do Wrocławia.Udział w niej wzięły grupy klas pierwszych oraz drugich liceum,realizujące język niemiecki w zakresie rozszerzonym.Naszymi opiekunami byli:pani Anna Grzegorczyk oraz pan Grzegorz Suseł.Wyjazd pozwolił nam wykorzystać znajomość języka niemieckiego w praktyce.Pierwszoklasiści uczestniczyli w grze językowej,która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Filologii Germańskiej,natomiast my drugoklasiści  wraz z panią A.Grzegorczyk wybraliśmy się na spacer,gdzie mieliśmy za zadanie posługiwać się mową w j.niemieckim.Po wykazaniu się komunikatywnością,nadszedł czas na spacer szlakiem niemieckich poetów.Podczas niego towarzyszył nam niezwykle sympatyczny pan,który pełnił rolę przewodnika grup.Dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek dotyczących niemieckich pisarzy.Wyróżnieni zostali m.in. :Angelus Silesius,Henrik Steffens,Joseph von Eichendorff,Wilhelm Müller czy też Martin Opitz.Po uważnym wysłuchaniu  Pana przewodnika dobiegł koniec naszego spotkania.Wszyscy byliśmy zadowoleni oraz zmęczeni spacerem,dlatego nadszedł czas powrotu do domu.

Aleksandra Frankiewicz  2c LO                                                                                                                                                                 Damian Kurpiel 2d LO