Ubezpieczenie

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe[3] nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego … Czytaj dalej Ubezpieczenie

Narodowe Czytanie – „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

W dniach 2 – 3 września 2021 r. w naszej bibliotece szkolnej oraz na lekcjach języka polskiego odbyły się obchody X edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Uczniowie klas: II a, II c i I d oraz zainteresowane osoby z klasy I b, II b, II d i III a G czytali z podziałem na role „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Czytaj dalej „Narodowe Czytanie – „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej”

Spotkania z rodzicami/opiekunami

Szanowni Państwo,podajemy terminy spotkań rodziców/opiekunów z wychowawczyniami i wychowawcami: 6 września /poniedziałek/ 2021r. godz. 16.30 – rodzice/opiekunowie uczniów i uczennic klas pierwszych i drugich (z wyjątkiem klasy 1c przyrodniczo-medycznej) godz. 17.30 – rodzice/opiekunowie uczniów i uczennic wszystkich klas trzecich godz. 18.30 – zebranie Rady Rodziców 7 września /wtorek/ godz. 16.30 – rodzice/opiekunowie uczniów i uczennic klasy 1c Czytaj dalej Spotkania z rodzicami/opiekunami

Inauguracja roku szkolnego 2021/22

Nasza szkoła znów zatętniła życiem. 1. września o godz. 10.00 w szkolnej auli w kameralnym gronie, w obecności Dyrekcji: pani Kamili Możdżeń – Berbeć, pani Moniki Komisarczyk oraz pani Joanny Majchrzak, przedstawicieli i przedstawicielek młodzieży klas pierwszych, Samorządu Uczniowskiego, zaproszonych gości: pani Iwony Kurowskiej – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, pani Małgorzaty Kolińskiej – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy, wychowawczyni i wychowawcy klas pierwszych: pani Agnieszki Jagodzińskiej – Zaleskiej oraz pana Grzegorza Matwiszyn, pani Małgorzaty Rogoś – szkolnej pedagożki zainaugurowano nowy rok szkolny uroczystym ślubowaniem pierwszoklasistów i pierwszoklasistek.

Czytaj dalej „Inauguracja roku szkolnego 2021/22”